Välkommen till Östra Finlands strukturfondsportal!

Hävkraft från EU till Östra Finland

Utveckling av Finland är en gemensam fråga för finländarna. Det är till fördel för alla om de bästa utvecklingsidéerna i Finland
inte stannar på idéstadiet, utan att de förverkligas – med eller utan hjälp av andra. Med Europeiska unionens (EU:s) stöd kan
idéer förverkligas.

EU-pengar ger en hävstångseffekt, med vars hjälp finländarnas
idéer kan omvandlas till praktiska utvecklingsprojekt.
Målsättningen är ett Finland där det finns jobb, kunniga människor, en gynnsam atmosfär för nya idéer och framgångsrika företag, samt en god miljö där man kan bo, leva och arbeta.

EU finansierar projekt ur strukturfonderna, som är Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden
(ESF). Avsikten med EU:s strukturfonder är att minska
utvecklingsskillnaderna mellan de europeiska regionerna. Med
hjälp av dem utvecklas hela Finland: finländarna, företagen
och regionerna.

Nyheter